duurzame inzetbaarheid medewerkers aan tafel

PMO: onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid

PMO als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid

Veel nieuwe factoren zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor het thema duurzame inzetbaarheid. Ontgroening, of de uitstroom van personeel zijn daar enkele voorbeelden van. Net als een hogere levensverwachting en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf maart 2020 is dit onderwerp mede vanwege de COVID-19 situatie urgenter geworden. De daarmee samenhangende problematiek, het hebben van een goede gezondheid, veerkracht en fitheid dus ook.

 

Met plezier en energie gezond ouder worden op het werk

 

Duurzame inzetbaarheid

Begrippen als vergrijzing en vergroening zijn vervangen door thema’s als vitaliteitsmanagement, werkvermogen, active aging en levensfasebewust personeelsbeleid. Uitgangspunt van elk van deze begrippen is het belang voor de medewerker om werk te verkrijgen en te houden, en het werk nu en in de toekomst met plezier, werkgeluk en duurzaam uit te kunnen voeren. Voor u als werkgever dragen gemotiveerde en competente medewerkers bij aan een goede sfeer in de organisatie. Medewerkers die langer kunnen doorwerken, die graag binnen uw organisatie werkzaam zijn zorgen voor stabiliteit in de organisatie.

Hiermee wordt optimaal bijgedragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Het inzetten van een integraal en samenhangend duurzaam inzetbaarheidsbeleid draagt daarnaast bij aan een werkklimaat waarin elke medewerker zich gemotiveerd en betrokken voelt en het beste uit zichzelf wil halen. Om tot aan het pensioen of zelfs daarna met plezier te kunnen werken is een tijdige signalering van aandachtspunten/knelpunten van mentale of fysieke aard cruciaal.

Zie hiervoor onze propositie

Disbalans versus Balans

Het vinden en/of behouden van een evenwicht tussen werk en werkvermogen of het vinden van een nieuwe balans vormt hierbij een belangrijk thema. Werkgever en werknemer hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen elkaar hierin positief versterken. Mensen reageren verschillend op veranderende omstandigheden en lastige situaties. Het thema gezondheid en vitaliteit vormt voor veel mensen een belangrijk thema binnen de duurzame inzetbaarheid. Fit zijn om het werk uit te kunnen voeren maar ook privé energie hebben om activiteiten te ontplooien hangt daar mee samen.

Gezond en fit zijn heeft een positief effect op het dagelijkse energieniveau van medewerkers en het voorkomen van werk gerelateerde klachten. Hier liggen kansen om het energieniveau van de medewerkers te verhogen en daarmee impact te realiseren op het arbeidsverzuim en de daarmee gemoeide kosten, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het voorkomen van klachten, het verhogen van de productiviteit, veiligheid in het werk etc.

In coproductie met Marga Cats, verzuimmanager.

 

 

Preventief medisch onderzoek(PMO)

Wat doet PAC

PAC Groningen is specialist in de uitvoering van hoge kwaliteit gezondheidsonderzoeken. Wij hebben jarenlange ervaring in keuringen, vitaliteitsscans, PAGO’s en PMO’s.

Wat is een PAGO en wat is een PMO

Net als het PAGO is het PMO een verplicht medisch onderzoek bedoeld voor werknemers.  Het PAGO is alleen gericht op de risico’s die te maken hebben met werk. Deze risico’s staan in uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Doel van het PAGO is de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts Adviseert over de inhoud en hoe vaak het PAGO nodig is.

Een PMO kijkt verder naar meer dan alleen de gezondheidsrisico’s door werk. Het PMO bekijkt de algehele gezondheid van uw werknemers. Het gaat bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress. Het is dus een uitgebreider onderzoek en het geeft de werknemer inzicht in zijn lichamelijke en mentale gezondheid. Als dat nodig is, kan de werknemer gericht aan de slag met zijn gezondheid en leefstijl. Het vroegtijdig inzetten van een PMO kan het ontwikkelen van klachten en uitval voorkomen. De uitkomsten van het PMO kunnen gebruikt worden bij de (door)ontwikkeling van het duurzame inzetbaarheidsbeleid. Onze adviseur Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit kan u hierover adviseren.

Waarom een PMO en een vervolg van evident belang

Relatief veel organisaties kiezen er nog voor een PMO in te zetten om daarmee aan de wet te voldoen. Hiermee wordt naar idee van PAC Groningen het instrument PMO maar ook de medewerker tekortgedaan. PAC Groningen is er van overtuigd dat het inzetten van alleen een PMO, zonder vervolg, onvoldoende impact heeft op de gezondheid, vitaliteit en fitheid van de medewerker en het totale integrale duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Het betrekken van de medewerkers bij het doel en de uitvoering van een PMO en het geven van opvolging aan een PMO is hierbij van evident belang. Dit zorgt voor aantoonbaar impact op de medewerker, zijn gezondheid en algemeen welbevinden en daarmee aan de kwaliteit van leven!

Zie hiervoor ook: Preventief Medisch Onderzoek

Waar wil en kan PAC u graag bij ondersteunen

PAC  is expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De dienstverlening is gebaseerd op het uitgangspunt dat elke organisatie zich in een andere fase van het duurzame inzetbaarheidsbeleid bevindt. Aansluiten bij de fase van de klant, rekening houdend met de continue soms weerbarstige veranderingen, versterken van alles wat er is, samenwerken met stakeholders in- en extern, vanuit de doelstellingen van de klant dat is waar PAC Groningen voor staat! Kortom maatwerk met een integrale aanpak! Inzetten van een PMO kan een mooie start zijn voor de (door)ontwikkeling van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Zie hiervoor ook: Vitaliteitsmanagement

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over wat PAC Groningen voor u kan betekenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Graag tot ziens.

Trackback from your site.