• Verzuimmanagement

    Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

Voorkom verzuim, start met verzuimreductie

Wist u dat het ziekteverzuim onder medewerkers van bedrijven en de overheid 4,9% was in het laatste kwartaal van 2020? Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 werden verzuimd wegens ziekte. De laatste keer dat het ziekteverzuim in het vierde kwartaal hoger was, was in 2002 (5,4 procent). PAC Groningen zet zich in om verzuimmanagement toe te passen. Wilt u weten wat verzuim binnen uw organisatie kost? Vraag naar onze verspillingstool en/of onze tool om een kosten en baten analyse te maken. 

Hoe wij verzuim helpen te reduceren

Helaas is dit vaak een aanhoudend probleem. PAC Groningen wil daarom graag met u samenwerken aan verzuimreductie. Wij staan voor de aanpak van verzuim door het investeren in duurzaam inzetbare medewerkers. Door middel van verzuimbegeleiding en een verzuimstrategie brengen we verbeteringen aan binnen uw organisatie. We doen dit door de inzet van onze verzuimconsulent, die dit doet aan de hand van:  

  • Het in kaart brengen van het huidige verzuim en bekende obstakels
  • Het uitvoeren van metingen, om te achterhalen wat er speelt bij de medewerkers en binnen de organisatie 
  • Een plan van aanpak op te stellen
  • Langdurig verzuim te voorkomen, door eerder te interveniëren bij kort verzuim 
  • Inzetten op preventieve interventies n.a.v. de uitkomsten van diversen testen 

Heeft u de intentie het Eigen Regie Model binnen uw organisatie te implementeren? Ook daar kunnen wij u met maatwerk en een integrale aanpak mee ondersteunen.

In overleg kijken we graag mee in uw organisatie om te ontdekken welke aanpak het beste bij de probleemstelling past. Door goed te kijken naar de organisatie en de medewerkers passen wij het middel zonodig aan om aan de vraag te voldoen en verzuimmanagement te laten slagen. Benieuwd naar de mogelijkheden? U kunt vrijblijvend contact opnemen zodat wij gedetailleerder in kunnen gaan op een specifieke situatie.

Ons ‘Preventie A la Carte’ menu

Vitaliteitsevent

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Vitaliteitsanalyse

Workshops en trainingen

Neem geheel vrijblijvend contact op!

Geen organisatie is gelijk, heel begrijpelijk wanneer u een hele specifieke vraag of aanvullende informatie nodig heeft. Vul uw contactgegevens in, dan kom ik zo snel mogelijk bij u terug.