• Vitaliteitsanalyse

  Vitaliteitsanalyse

Vitaliteitsanalyse

Vitaliteitsanalyse en scans

Als een organisatie besluit om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid is het belangrijk om overzicht te houden, en inzicht en draagvlak te creërenIedereen binnen de organisatie moet op de hoogte zijn van de huidige status en welke doelen er aan de plannen verbonden worden. Als alle neuzen de goede kant op staan kunnen er betere beslissingen worden gemaakt waardoor vitaliteit sneller zichtbaar wordt. PAC Groningen houdt bij de implementatie een vinger aan de pols tijdens dit proces. Zo kunnen we op tijd ingrijpen en effectief helpen duurzame inzetbaarheid echt betekenis te geven binnen uw organisatie. We doen dat onder andere doormiddel van vitaliteitsanalyse in de vorm van scans, vragenlijsten en interviews.

Oriëntatiescans

De oriëntatie scan zorgt voor een algeheel beeld van de huidige bedrijfsvitaliteit. Er wordt onder andere georiënteerd op persoonlijke ambities, trends en cultuur rondom duurzame inzetbaarheid. Door mogelijke knelpunten in de inzetbaarheid in kaart te brengen komen soms onverwachte zaken aan het licht. Ook kijken we naar de beschikbare middelen binnen een organisatie om te checken of deze voldoende en op de juiste manier ingezet worden. 

Deze scan bestaat uit de volgende modules:  

 • Kenmerkenbedrijf encijfers 
 • Ambities rond Duurzame Inzetbaarheid
 • Ontwikkelingen/trends
 • Middelen
 • Inzetbaarheid personeel

 

Bedrijfsscan

De bedrijfsscan maakt inzichtelijk hoe er binnen een organisatie tegen het duurzame inzetbaarheidsbeleid wordt aangekeken. Door de uitgangssituatie van duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen krijgt u een duidelijk overzicht van de mening van uw medewerkers, waar we vervolgens samen helderen doelen aan koppelen. Zowel directie, managers en medewerkers vullen een scan in. Deze sleutelfiguren vullen een bedrijfsscan in van 40 vragen, verdeeld over 10 modules: 

 • Visie & strategie
 • Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 • Middelen 
 • Leidinggevenden 
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Planning 
 • Monitoring 
 • HR
 • Communicatie & participatie
 • Cultuur

Medewerkersscan

De vitaliteit van uw medewerkers is een ontzettend belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van een test op persoonlijk niveau weet u als werkgever goed hoe het met uw medewerkers is gesteld. Het is logisch dat u niet op de hoogte kunt zijn van de leefstijl en het welzijn van al uw medewerkers, dit is soms ook niet duidelijk te merken. Aan de hand van deze digitale test, die vaak wordt gebruikt met het Preventief Medisch Onderzoek om inzicht te krijgen op het gebied van; 

 • Werkbelasting
 • Werkperspectief
 • Veiligheid
 • Welzijn
 • Leefstijl

Leidinggevendenscan

Veranderingsprocessen in organisaties zijn tegenwoordig de orde van de dag. De rol van leidinggevenden is naast het hebben van een goede strategie ontzettend belangrijk. Er wordt van ze verwacht dat ze flexibel zijn en kunnen meebewegen met snelle veranderingen. Pas als een leidinggevende inzicht krijgt over zijn/ haar persoonlijkheid is ontwikkeling en gedragsverandering te verwachten. De Interpersonal Style Profile (ISP) scan geeft inzicht in een aantal persoonlijkheidskenmerken. Deze kenmerken zijn niet direct meetbaar door te kijken naar gedrag. Het zelfbeeld van de persoon over het over het eigen gedrag wordt vergeleken met de visie van de omgeving, wat het een krachtig meetinstrument maakt. Het resultaat is een bewustwordingsproces die al voor vele leidinggevenden een bijzondere persoonlijke groei heeft voortgebracht! 

De Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX)

Het is belangrijk om bij het formuleren van Duurzame Inzetbaarheidsdoelen eenduidige cijfers te gebruiken en niet uit te gaan van veronderstellingen. We nemen in deze vitaliteitsanalyse de al aanwezige of nog uit te kristalliseren verzuimcijfers en personeelsopbouw gegevens mee. De DIX geeft inzicht op het gebied van: 

 • Gezondheid &energie
 • Vakkennis envaardigheden
 • Motivatie en Betrokkenheid
 • Werk-privébalans
 • Huidig functioneren en presteren
 • Toekomstig functioneren, mobiliteit en veranderingsbereidheid
 • Factoren die het functioneren belemmeren

Ons ‘Preventie A la Carte’ menu

Vitaliteitsevent

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Verzuimmanagement

Workshops en trainingen

Neem geheel vrijblijvend contact op!

Geen organisatie is gelijk, heel begrijpelijk wanneer u een hele specifieke vraag of aanvullende informatie nodig heeft. Vul uw contactgegevens in, dan kom ik zo snel mogelijk bij u terug.