Periodiek Medisch Onderzoek

Sinds 1994 waren alle werkgevers, groot en klein, bij wet verplicht hun werknemers een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Dit gebeurde in de praktijk maar weinig. In 2005 werd daarom de leidraad vernieuwd en het PAGO werd het PMO, het Preventief Medisch Onderzoek. Dit onderzoek is niet meer uitsluitend gericht op de aan het werk verbonden gezondheidsrisico’s; het schenkt bijvoorbeeld ook aandacht aan niet- werk gerelateerde thema’s zoals leefstijl en het geeft adviezen of verwijzingen voor interventies. 

Verplicht? 

Werkgevers zijn al jaren verplicht hun werknemers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden, maar in de praktijk doen ze dat lang niet allemaal. En willen de werknemers er wel aan? 

Uit onderzoek is gebleken dat er 3 redenen zijn waarom bedrijven een PMO inzetten:  

 1. ambitie, willen werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers; 
 2. ellende, er is echt iets mis in de organisatie en/of er is een hoog ziekteverzuim;
 3. gewoonte, in dit geval omdat het een wettelijke verplichting is.

Heeft een PMO zin?  

Jazeker, wanneer er met de uitslagen ook daadwerkelijk iets gedaan wordt. Wanneer het PMO gebruikt wordt als “vinger aan de pols”. Wanneer er samen met het bedrijf voor gezorgd wordt dat de deelname zo groot mogelijk is en medewerkers op de juiste wijze begeleid worden 

Middels verschillende communicatiemanieren brengt PAC een bewustwordingsproces op gang. Zodra we weten hoe de medewerkers ervoor staan, kunnen we aan de slag met de uitkomsten. 

PAC biedt het PMO aan vanuit de ambitie om samen met alle stakeholders zoals de bedrijfsarts, leidinggevenden het MT en/of directie te willen werken aan het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.  Het PMO is erop gericht om werknemers gezond, vitaal en competent te houden, zowel psychisch als fysiek. Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim. 

Hoe richten we een PMO in?

Altijd op maat, afhankelijk van wat er speelt in de organisatie.
Kijkend naar de uitkomsten van het RI&E.
Een aantal gangbare modules zijn:

 • Module 1: Health check
  • het meten van lengte, gewicht en de Body Mass Index (BMI);
  • de buikomvang;
  • de bloeddruk;
  • de cholesterol- en glucosewaarden;
  • het afnemen van een visustest;
  • het optekenen van resultaten in een persoonlijk paspoort;
  • het bespreken van de resultaten en het geven van advies.
 • Module 2: Onderzoek naar werkdruk, werkstress, de “PAC Vitaliteitsscan”

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd middels een digitale vragenlijst. Na het invullen, wat zo’n 20 minuten in beslag neemt krijgt de medewerker direct de uitslag. De resultaten zullen worden verwerkt in de anonieme groepsrapportage ter bespreking met het MT en/of directie.
Er worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

  • persoonlijke veiligheid;
  • fysieke werkbelasting;
  • mentale werkbelasting;
  • samenwerking (collega’s en leidinggevenden);
  • werkperspectief (persoonlijk en organisatie);
  • betrokkenheid;
  • leefstijl;
  • welzijn (spanning, stemming, slaap, draagkracht).
 • Module 3: Vitaliteitsspreekuur

De medewerker kan zich aanmelden voor een gesprek met onze sociaal- en organisatiepsycholoog. Er kunnen diverse testen worden besproken maar er kunnen ook laagdrempelig vragen worden gesteld aan de medewerker. Voorbeelden zijn: “hoe gaat het nu echt met je?”, “wat heb jij nodig om duurzaam inzetbaar te worden?”, etc. Het is van belang dat de door de psycholoog gedane aanbevelingen door de organisatie op individueel of groepsniveau worden overgenomen.

 • Module 4: PMO fysieke belasting en belastbaarheid

Het in kaart brengen van fysieke overbelasting. Om goed inzicht te krijgen in de klachten die een medewerker nu heeft of heeft gehad, het risico op uitval op korte en langere termijn en de kans op recidivering werken wij met een methode die speciaal is ontwikkeld om dit op een heldere wijze in beeld te brengen. Aan de hand van de door de medewerker ingevulde vragenlijst, specifieke belasting testen en een test met de Bodyguard wordt in beeld gebracht wie in het rood; oranje of groene gebied zit.

Bovenstaande is een greep uit de mogelijkheden. Wij gaan graag met u het gesprek aan om te kijken wat het beste past bij uw wensen en organisatie!

 

Neem contact op