PAC XL

TEAMSpreekt de werkwijze van PAC Groningen u aan? Wellicht is PAC XL dan iets voor uw organisatie! PAC XL biedt inhouse begeleiding naar duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Wij nemen u en uw medewerkers, passend bij uw organisatie, stapsgewijs en op maat gemaakt mee naar een vitalere organisatie.

PAC XL
PAC XL is een samenwerkingsverband tussen PAC Groningen en Step Nederland. Met onze werkwijze willen wij verzuim voorkomen en een duurzame inzetbaarheid voor nu en in de toekomst realiseren. Wij doen dit door een analyse op bedrijfsniveau en op medewerkersniveau te doen. In een overzichtelijk verslag brengen we de problemen, die duurzame inzetbaarheid in meer en mindere mate belemmeren, in kaart. Samen met het managementteam en de eindverantwoordelijke(n) stellen we doelstellingen op. Aan de hand van de probleemstelling en de doelstelling zullen we een projectplan opstellen en uitvoeren.

Wilt u verzuim voorkomen en een duurzame inzetbaarheid voor nu en in de toekomst realiseren? Bezoek dan de website van PAC XL!

PAC XL